Menu
Your Cart

Инструкции за апликация

Преди апликацията на PVC фолио е препоръчително да спазите изброените по-долу изисквания и/или да се консултирате със специалист.
Телефон за консултация: 0885 951494

1. Минимални изисквания за апликиране

1.1. Температура

Минимална температура на средата: 15º-16ºC.
Някои фолиа могат да се лепят и при по-ниски температури (вижте техническите данни от производителя).
Всяка температура под 10ºC се счита за критична.

1.2. Изисквания към повърхността, върху която ще се лепи фолиото:

 • Достатъчно твърда

 • Гладка - При неравна и груба повърхност може да няма достатъчен контакт с лепилото.
  Лепилото трябва да конктактува с повърхността на залепване по цялата ѝ площ.

 • Чиста - Повърхността трябва да бъде почистена непосредствено преди апликацията.
  Прясно боядисаните и наскоро почистените повърхности бързо събират прах и се считат за замърсени.

 • Микропореста - Повърхността не трябва да бъде пореста.
  Микропорестите материали абсорбират влага и задържат мръсотия, която може да повлияе негативно въру адхезията.

 • Суха - Когато фолиото е със система за отвеждане на въздуха, повърхността не трябва да е мокра или влажна.
  Влагата може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.

 • Мокра - При мокра апликация водата трябва да бъде напълно изкарана след залепване.
  Остатъчната влага може да причини образуването на балончета, както и загуба на адхезивна цялост на стикера.

 • Кохезионна здравина - Да не се лепи върху повърхности, където силата на залепване е по-голяма от здравината на материала.
  Пример: латексова стена - фолиото се надига заедно с повърхностния слой боя.

 • Повърхностно напрежение - Лепенето върху основи с ниско повърхностно напрежение е нежелателно
  и ограничава адхезивната здравина - фолиото залепва много слабо или въобще не залепва.

  Забележка: различните материали имат различно повърхностно напрежение.
  С най-добър показател по този параметър са стъклото и металите.
  Вижте таблицата по-долу:
                        Повърхностно напрежение на различните материали
    Високо (>50 dynes/mc)   Средно (30-50 dynes/cm)     Ниско (<30 dynes/cm)
      Отлична адхезия         Добра адхезия    Критично ниво на адхезия
            Стомана
            Стъкло
            Алуминий
               ПВЦ
               Полиестер
               Акрил
               ABS
               Полиетилен
               Полипропилен
               Полистерин
               PTFE - Тефлон®

 • Температурно разширение - При апликация върху основа с висок коефициент на линейно разширение,
  в зависимост от лепилната технология, фолиото може да се деформира или отлепи.

  Ако лепилото е hi-tack * или перманентно с добра адхезия към основата, фолиото се напуква или нацепва.
  Ако лепилото е римувъбъл, се получава загуба на адхезивна цялост, т.е. фолиото се отлепва.

  Забележка: * лепило с моментална максимална здравина на залепване.

2. Подготовка на повърхността за лепене:

 • Почистване - Повърхността трябва да бъде добре обезмаслена.
  Препоръчва се употребата на промишлен обезмаслител, какъвто е изопропиловият алкохол.
  Като алтернатива може да се използва медицински спирт (до 70%). Недостатък при спирта е неговата летливост при високи температури.
  При работа с медицински спирт е препоръчително температурата на средата да не надвишава 18ºC.

 • Избършете с кърпа преди обезмасителя да се изпари. Бърше се само в едната посока, за да се избегне размазване.

 • Уверете се, че повърхността е напълно суха.

3. Критични апликации

3.1. Лепене върху основи от поликарбонат (PC).
Между лепилото и поликарбоната протича химична реакция, в следствие на която се отделя газ.
Образуват се балончета, които нарушават адхезивната цялост и фолиото се отлепва.3.2. Лепене върху механични връзки, при които са използвани нитове, болтове и т.н.
При мономерните и полимерните фолиа, потенциалните дефекти са загуба на адхезивна цялост,
напукване и нацепване в областта на нита. За такъв тип апликации се препоръчват каст фолиа и четки за нитове.

3.3. Лепене върху кривини.
При 2D кривините, ъгълът под който се апликира фолиото, трябва да бъде над 45º, а дълбочината на кривината под 4,5см.